top of page

Patikėtinių taryba

12 narių patikėtinių tarybą / išteklių valdybą sudaro absolventai, bažnyčios pastoriai, bendruomenės atstovai, tėvų atstovai ir vietos bažnyčių nariai. 

Išteklių valdyba prižiūri mokyklos misiją ir kasdienes paramos tarnybas, tačiau galiausiai Ilinojaus Septintosios dienos adventistų bažnyčios konferencija oficialiai turi valdžią nuosavybės, finansavimo ir fakulteto klausimais.

Hinsdale Adventistų akademijos direktorius yra „darbo direktorius“ ir gauna savo misiją iš Ilinojaus Septintosios dienos adventistų konferencijos. Už dvasinės mokyklos misijos vykdymą atsakingas direktorius.

Narystė

Ponas Meechai Tessale
pastorius Nelsonas Soriano
Ponas Karlas Martzas
Daktarė Rūta Horton
Ponas Gregas Hannas
Ponas Toras Tordarsonas
Ponia Lori Aguilar
Ponia Judie Rosa
Pastorius Kennethas Parkeris

 

bottom of page